Projecten / Afspraken

ZZP pensioen | pilot i.s.m. PFZW

Samen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) onderzoekt Platform ACCT een mogelijke pensioenoplossing voor zelfstandigen in de cultuursector. Het idee is dat de zzp’er en de opdrachtgever op fiftyfifty-basis (beiden 3 procent bij elke factuur) bijdragen aan de pensioenopbouw van de zelfstandige. Om deze pensioenoplossing 1 januari 2022 in de vorm van een pilot te kunnen toetsen is experimenteerwetgeving nodig. Het voorstel voor de pilot van het vrijwillige zzp-pensioen bij PFZW is op 1 februari jl. ingediend bij SZW. Pas na een aanpassing van de Pensioenwet wordt het voor zzp’ers mogelijk om vrijwillig pensioen op te bouwen in een pensioenfonds. Het kabinet onderschrijft het belang van de pilot en de Minister van Financiën is momenteel bezig om de wet vorm te geven.

Dát een pensioenregeling voor zzp’ers noodzakelijk is, wordt dezer dagen door de crisis in onze sector wel heel erg uitvergroot. De ingrijpende maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Veel culturele instellingen sluiten (tijdelijk) hun deuren en festivals geannuleerd en waarschijnlijk gaat dit nog wel langer voortduren. De consequenties voor zelfstandige kunstenaars en zzp’ers in de culturele sector zijn groot. Ze verliezen hun inkomen en deze situatie maakt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar zzp’ers zijn. Maar het legt ook bloot hoe belangrijk het is dat er een pensioenregeling voor deze groep wordt ontwikkeld. Een pensioenregeling die rekening houdt met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van zelfstandigen.

De pilot zal in elk geval open komen staan voor zelfstandigen in de branches cultuureducatie, podia en podiumkunsten, maar daarbuiten is ook mogelijk. Er is onlangs een ‘design sprint’ gedaan. Dat betekent dat een aantal zzp’ers een eerste concept van het product heeft getest.

Contactgegevens en meer informatie:

Meer informatie op de website van PFZW. Geïnteresseerde opdrachtgevers en zzp’ers kunnen zich vast melden bij ons, stuur een kort e-mailtje aan info@platformacct.nl!

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief