Projecten / Afspraken

ZZP pensioen pilot

Innovatielab pensioenopbouw van zelfstandigen: De Kunst van Later

In 2020 en 2021 is door o.a. Kunstenbond, NAPK, VSCD, Cultuurconnectie en Platform ACCT samen met PFZW/PGGM gewerkt aan de concretisering en implementatie van de ‘zzp pensioen pilot’ uit de Arbeidsmarktagenda. Helaas is medio 2021 besloten om deze pilot vooralsnog niet door te zetten, met name vanwege beperkingen in experimenteerwetgeving.

Platform ACCT ziet het ontbreken van pensioenopbouw voor zelfstandigen nog steeds als grote urgentie in de sector. Daarom heeft Platform ACCT zich eind 2021 aangesloten bij ‘De Kunst van Later’. In dit innovatielab wordt vanaf maart 2022 tot plm. juni 2023 toegewerkt naar het ontwerpen van toekomstgerichte oplossingen om pensioenopbouw van zzp’ers te ondersteunen.

In het kader van de innovatielabs van Fonds Creatieve Industrie is onder leiding van social design bureau Muzus een creatief consortium gestart om te onderzoeken, te experimenteren en te leren hoe verandering en beweging kan ontstaan in het huidige systeem van (ontbrekende) pensioenopbouw van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. In dit innovatielab onderzoeken en ontwerpen Muzus, Motivaction, Think+DO en 3310 School for Millenials in co-creatie handvatten voor zzp'ers om hun oudedagsvoorziening slim te regelen. Ze kijken vanuit verschillende perspectieven, belangen en brillen naar het vraagstuk. We zetten de leefwereld van de culturele en creatieve zzp’ers centraal én we zetten de creativiteit van de sector in om met een ontwerpaanpak iteratief aan oplossingen te werken. Om te onderzoeken wat ons gewenste later is.

Voortgang
In juli 2022 loopt de onderzoeksfase nog. Het onderzoek richt zich op drie niveaus; (1) het eco-systeem rondom de zzp’ers, (2) bestaande initiatieven en diensten op het gebied van zzp pensioen en (3) het gedrag en leefwereld van de zzp’er en opdrachtgevers. Om het eco-systeem en bestaande initiatieven en diensten in kaart te brengen zijn experts geïnterviewd.
Om de leefwereld en beleving van creatieve en culturele zzp’ers in kaart te brengen is een onderzoeksinterventie ontwikkeld. Met speculatief ontwerp is een beleving gecreëerd waarmee toekomstscenario’s invoelbaar en bespreekbaar zijn gemaakt. We reflecteren hier samen met de zzp’ers en opdrachtgevers op om een dialoog te creëren over hun oudedagsvoorziening. Zo leren wij begrijpen hoe culturele en creatieve zzp’ers in hun leven en beroep over hun financiële toekomst nadenken en (niet) handelen voor hun pensioen.

Deze onderzoeksinterventie staat in de loop van 2022 op verschillende plekken en events waar veel zzp'ers uit de culturele en creatieve industrie samenkomen:

• 7 juli Driving Dutch Design (besloten bijeenkomst)
• 13 juli Co-Zwolle
• Eind augustus Mooie Dingen Makers Academy
• 22-30 oktober Dutch Design Week Eindhoven

Na de zomer wordt gestart met het analyseren van alle inzichten en vertaling naar verschillende contextfactoren en driving forces om de toekomst van zzp-pensioen in kaart te brengen en vanuit deze toekomstige wereld te kunnen ontwerpen.

Meer weten? Kijk dan op www.dekunstvanlater.nl.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief