Projecten / Verdienvermogen

Werk- & Kenniskamer Verdienvermogen

Deze Werk- & Kenniskamer onder voorlopige leiding van Erik Akkermans wil het verdienvermogen van werkenden in de sector helpen vergroten door middel van bijvoorbeeld innovatie, marktontwikkeling en marktstimulering. Daarnaast is het doel om het professioneel gedrag bij werkenden te stimuleren door bewustzijn te vergroten en samen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Leden van deze Werk- & Kenniskamer zijn ondernemers, makers en vernieuwers in de sector.

Agendapunten, onderwerpen en projecten:

• Intellectueel eigendom (waaronder auteursrecht)
• Stimuleren particulier geld geven
• Data exploitatie (bijv. Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten DIP)
• Stimuleren opdrachtgeverschap (o.a. IDOLS*)
• Alternatieve verdienmodellen (bijv. Fair Chain)
• Collectief promotie-platform

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief