Projecten / Sociale dialoog

Werk- & Kenniskamer Structurele sociale dialoog

Deze Werk- & Kenniskamer heeft als doel het monitoren en voorzien van actuele ontwikkelingen in wetgeving en de arbeidsmarkt en het daarin herkennen van kansen en knelpunten. Deze Werk- & Kenniskamer draagt zorg voor een ambitieuze, toekomstgerichte en steeds urgente en relevante agenda van Platform ACCT. Deze Werk- & Kenniskamer richt zich op structuren en processen. Data, ontwikkelingen en cijfers worden verzameld, besproken en geanalyseerd, waarna op grond daarvan visie en (sectoraal arbeidsmarkt)beleid wordt ontwikkeld en voorstellen voor nieuwe projecten worden gedaan. Leden van deze Werk- & Kenniskamer zijn onderzoekers, wetenschappers, beleidsmakers (overheid, SER) en vertegenwoordigers van werkenden en werkverstrekkers.

Agendapunten, onderwerpen en projecten:

• Ontwikkeling en grondvesten van Platform ACCT
• Structurele dialoog over de arbeidsmarkt (signalering, verkenning, visie); bijvoorbeeld ontwikkelen van plannen en agenda voor de post-corona sector
• Vergroten eenheid onder werkenden en werkverstrekkers
• Overzicht & inzicht verkrijgen middels onderzoeken, bijvoorbeeld naar bestaande cao’s, honoreringsrichtlijnen, verdringing betaald werk en diversiteit en inclusiviteit.
• Wettelijke ontwikkelingen monitoren
• Opstellen van de agenda 2020-2024
• Kennis verzamelen, delen en beschikbaar maken
• Sociale convenanten (met overheid)

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief