Projecten / verdienvermogen

Stimuleren particulier geven | Leve het Geven i.s.m. voordekunst

Marktstimulering voor culturele en creatieve diensten en producten is een krachtige manier om het verdienvermogen van de sector te versterken en de maatschappelijk impact van kunst en cultuur te vergroten. De geefmarkt in de culturele sector is nog relatief klein en veel organisaties en makers laten kansen onbenut. Dit project - uitgevoerd door voordekunst en Van Dooren Advies, en ondersteund door Platform ACCT - brengt via een sectorbreed onderzoek in kaart hoe het particulier geven aan individuele makers in Nederland geoptimaliseerd kan worden en hoe dit kan leiden tot een breder draagvlak voor kunst en cultuur.

Begin 2020 vonden gesprekken plaats met makers, donateurs en thought leaders. Hierbij lag de focus op het in kaart brengen van knelpunten en de behoeften van de creatieve professional op het gebied van particuliere steun. Komende maanden wordt er in drie design thinking sessies met makers, donateurs en andere stakeholders gezocht naar concrete instrumenten waarmee de relatie tussen creatieve professional en particuliere gever kan worden geoptimaliseerd. Op 2 december 2020 worden de resultaten van het onderzoek gedeeld in de Leve het Geven conferentie over particulier geven in Nederland. Het doel is het ontwikkelen van een concreet instrument om geven aan individuele makers te stimuleren; hierover doet het onderzoeksteam een aanbeveling aan de sector. Lees hier een update over het onderzoek.

Kristel Casander, directeur Stichting voordekunst: "Filantropie staat zeker in 2020 weer volop in de belangstelling. Een sterkere geefcultuur maakt meer geld voor cultuur vrij, en waar instellingen op dit gebied in rap tempo professionaliseren is hier voor individuele makers een wereld te winnen. Leve het Geven onderzoekt de behoeften en knelpunten om tot een breed gedragen en praktisch voorstel te komen om de particuliere geefmarkt voor juist deze creatieve professionals te stimuleren."

Stichting voordekunst voert het disciplinebrede onderzoek uit met Van Dooren Advies, in nauwe samenspraak met het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Boekmanstichting, CineCrowd, Amerborgh en hoogleraar Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht, Helleke van den Braber.

Contactgegevens en meer informatie:

Lisanne Brouwer, projectleider voordekunst, lisanne@voordekunst.nl
levehetgeven.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief