Projecten / verdienvermogen

Stimuleren opdrachtgeverschap | IDOLS i.s.m. Federatie Creatieve Industrie

Door opdrachtgeverschap te stimuleren en te professionaliseren en daar lering uit te halen, wilde het project IDOLS* de taartpunt voor de creatieve en culturele sector vergroten.

Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald werk: aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector valt nog veel te verbeteren. IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) werd in het leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap.

IDOLS* liet opdrachtgevers, in het bijzonder probleemeigenaren van grote maatschappelijke uitdagingen, zien hoe zij de culturele en creatieve sector effectief in kunnen zetten bij maatschappelijke interventies. Want om tot daadwerkelijke nieuwe, mensgerichte en betekenisvolle oplossingen te komen is een creatieve aanpak van die urgente maatschappelijke vraagstukken onmisbaar.

De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen naar innovatieve oplossingen waarin de gebruiker centraal staat. Zo kunnen hoogwaardige en internationaal aansprekende innovaties worden gerealiseerd die aansluiten bij het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.

Coaches

Om deze opdrachtgevers en verschillende partijen uit de culturele en creatieve sector met elkaar te verbinden en effectief te laten samenwerken, zette IDOLS* coaches naast de opdrachtgevers. Met hulp van de coaches konden de probleemeigenaren, voor wie het werken met creatieve partijen nog (betrekkelijk) nieuw is, hun opdrachtgeverschap professionaliseren. Tegelijkertijd konden ze ervaren wat de toegevoegde waarde van de culturele en creatieve sector voor hen is.

Op die manier wilde IDOLS* de sector nieuwe opdrachten genereren uit een nieuwe hoek. Het programma droeg zo dus bij aan het vergroten van de taartpunt aan opdrachten die spelers in de culturele en creatieve sector te verdelen hebben.

Tien projecten

IDOLS* omvatte een tiental projecten met een complex multi-stakeholder vraagstuk van probleemeigenaren. Zij werden gekoppeld aan een consortium van opdrachtnemers dat aan het vraagstuk zal werken. Thema's waren bijvoorbeeld groei en ontwikkeling van kwetsbare flexwerkers en zzp’ers’, gezond leven voor tieners, sociale participatie met een verstandelijke beperking, consumptie van lokaal geproduceerd voedsel, betere hulp voor thuiswonende ouderen, schuldhulp voor jongeren en tegengaan van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Resultaten

IDOLS is een initiatief van de Federatie Creatieve Industrie in het kader van de Arbeidsmarktagenda, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In november 2020 werd in een eindpresentatie de leerpunten voor professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met het publiek gedeeld. Zo versterkt het project de culturele en creatieve sector met nieuwe kennis, ervaringen en voorbeelden. In december 2020 deelde IDOLS* een eindpublicatie: idols-publicatie-dec-2020.pdf over het programma en de projecten en een idols-tu-delft-onderzoek.pdf van TU Delft.

Kijk voor meer details op projectidols.nl.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief