Projecten / professionalisering

PPO Pilot | Omscholing Dansers Nederland (ODN) & Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK)

Sociaal Fonds Podiumkunsten en Omscholing Dansers Nederland onderzochten in 2020 samen de vraag hoe de duurzaamheid van de carrières van podiumkunstenaars bevorderd kan worden. Bij veel podiumkunstenaars kan de loopbaan niet vanzelfsprekend tot de pensioengerechtigde leeftijd worden volgehouden. Via bijeenkomsten wordt de sector bewust gemaakt van de noodzaak om dit onderwerp te agenderen. Vanwege de coronarestricties werden de bijeenkomsten veelal in digitale vorm georganiseerd. De pilot richt zich op de samenhang tussen het beoogde programma Permanente Professionele Ontwikkeling en de reeds bestaande financiering voor scholing en deskundigheidsbevordering.

Dat het thema actueel is, blijkt uit de reacties van de deelnemers. Vrijwel unaniem geven zij aan dat zij het onderwerp belangrijk vinden en blij zijn dat er aandacht aan wordt besteed. De corona-crisis toont aan dat verdere professionalisering en (om)scholing onontbeerlijk zijn voor de duurzame inzetbaarheid van podiumkunstenaars en is in het belang van de hele sector.

De behoefte aan instrumenten om de eigen loopbaan te helpen vormgeven is groot. Dat varieert van een verhelderend gesprek tot een langdurig(er) coaching traject of een regelmatige ‘APK’ om het professioneel perspectief te versterken. Er is financiële steun nodig om begeleiding en verdieping van de vakbekwaamheid, maar ook omscholingsfaciliteiten te faciliteren.

Paul Bronkhorst, ODN: “Deze pilot is voor ons een verkenning van het perspectief op een duurzame carrière in de podiumkunsten.”

Trailer verslag PPO pilot Omscholing Dansers Nederland en Sociaal Fonds Podiumkunsten from Platform ACCT on Vimeo.

De volledige versie van het videoverslag staat in de Mediatheek.

Contactgegevens en meer informatie:

Paul Bronkhorst, directeur ODN, e-mail paul.bronkhorst@omscholingdansers.nl
omscholingdansers.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief