Projecten / professionalisering

PPO Pilot | Omscholing Dansers Nederland (ODN) & Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK)

Deze organisaties hebben gemeen dat zij podiumkunstenaars ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De pilot richt zich op een verkenning van de overeenkomsten in de carrières van podiumkunstenaars waarvan de loopbaan niet vanzelfsprekend tot de pensioengerechtigde leeftijd kan worden volgehouden. Via bijeenkomsten wordt de sector bewust gemaakt van de noodzaak om dit onderwerp te agenderen. Vanwege de coronarestricties worden de bijeenkomsten in digitale vorm georganiseerd. De pilot richt zich op de samenhang tussen het beoogde programma Permanente Professionele Ontwikkeling en de reeds bestaande financiering voor scholing en deskundigheidsbevordering.

Dat het thema actueel is, blijkt uit de reacties van de deelnemers. Vrijwel unaniem geven zij aan dat zij het onderwerp belangrijk vinden en blij zijn dat er aandacht aan wordt besteed. De corona-crisis toont aan dat verdere professionalisering en (om)scholing onontbeerlijk zijn voor de duurzame inzetbaarheid van podiumkunstenaars en is in het belang van de hele sector.

Paul Bronkhorst, ODN: “Deze pilot is voor ons een verkenning van het perspectief op een duurzame carrière in de podiumkunsten.”

Contactgegevens en meer informatie:

Lieke van Campen, projectleider pilotproject Omscholing, lieke.vancampen@omscholingdansers.nl
omscholingdansers.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief