Projecten / professionalisering

PPO Pilot | Cultuur Academy Nijmegen

Dit is een project van Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) die de Cultuur Academy is gestart. De Cultuur Academy staat voor het collectief versterken van de cultuursector in Nijmegen en Arnhem met leren en ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van het werk. De pilot in het kader van PPO bestaat uit kortdurende intensieve trainingen in kleine groepen: ‘L & L: Leidinggeven en Leiderschap in de culturele sector’ voor leidinggevenden en ‘Talent OntwikkelingsProgramma in Cultuur (onTOPiC)’ voor young professionals in de culturele sector. Vanwege de coronarestricties worden de trainingen tot nader order in digitale vorm aangeboden: met gemiddeld 8 deelnemers virtueel aan de slag, iedereen met zijn eigen koffie en casussen uit de werkpraktijk. Van te voren niet bedacht, maar het kan wel!

Een tussentijdse evaluatie wordt in juli 2020 opgeleverd. Het eindresultaat is najaar 2020 gereed.

Het delen van ervaringen en onderbouwing van de trainer waarom dingen in de praktijk lopen zoals ze lopen, heeft mij inzicht gegeven in mijn handelen”.

Dit is zeer toepasbaar in mijn werkpraktijk”.

Partners: Cultuur Netwerk Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Schakel025.

Contactgegevens en meer informatie:

Lille Witsen Elias, ontwikkelaar Cultuur Academy, lille@cultuuracademy.nl
cultuuracademy.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief