Projecten / professionalisering

PPO Pilot | Cultuur Academy Nijmegen

Dit is een project van Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) die de Cultuur Academy is gestart. De Cultuur Academy staat voor het collectief versterken van de cultuursector in Nijmegen en Arnhem met leren en ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van het werk. De pilot in het kader van PPO bestaat uit kortdurende intensieve trainingen in kleine groepen: ‘L & L: Leidinggeven en Leiderschap in de culturele sector’ voor leidinggevenden en ‘Talent OntwikkelingsProgramma in Cultuur (onTOPiC)’ voor young professionals in de culturele sector. Vanwege de coronarestricties werden de trainingen grotendeels in digitale vorm aangeboden: met gemiddeld 8 deelnemers virtueel aan de slag, iedereen met zijn eigen koffie en casussen uit de werkpraktijk. Van te voren niet bedacht, maar het kan wel!

Cultuur Academy leverde in september 2020 een verslag met resultaten op van deze pilot (zie downloads). De pilot leverde een aantal inzichten op voor het landelijke werktuig PPO, dat in oktober 2020 werd gelanceerd. Op basis van de ervaringen van deze pilot gaat Cultuur Academy zelfstandig een nieuw programma aanbieden aan de cultuurprofessionals in de regio, op verzoek van vele deelnemers. De opbrengst is helder: werkenden die zich kunnen ontplooien en zo een bijdrage leveren aan hun eigen loopbaan en een sterke culturele sector.

Het delen van ervaringen en onderbouwing van de trainer waarom dingen in de praktijk lopen zoals ze lopen, heeft mij inzicht gegeven in mijn handelen”.

Dit is zeer toepasbaar in mijn werkpraktijk”.

Partners: Cultuur Netwerk Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Schakel025.

Contactgegevens en meer informatie:

Lille Witsen Elias, ontwikkelaar Cultuur Academy, lille@cultuuracademy.nl
cultuuracademy.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief