Projecten / verdienvermogen

Ontwikkeling hybride verdienmodellen | Cultuur+Ondernemen

Hybride ondernemen: ingrediënten voor jouw digitale toekomst

Hybride werken geeft veel kansen, maar er zijn natuurlijk ook valkuilen. Acht artistieke makers uit verschillende disciplines werden tijdens het traject 'Hybride ondernemen: ingrediënten voor jouw digitale toekomst' uitgenodigd om die kansen en valkuilen te verkennen. Deze ‘solo-entrepreneurs’ dachten samen en met externe experts na over hoe digitalisering hun beroepspraktijk kan versterken. De gids cocktailgids-voor-hybride-ondernemen.pdf biedt een kernachtig overzicht van de beste ingrediënten die werden genoemd.

Kansen tijdens de pandemie
Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT hebben samen het traject ‘Hybride ondernemen: ingrediënten voor jouw digitale toekomst’ ontwikkeld, dat van juni tot oktober 2021 liep. Dit project werd mede ingegeven door de coronapandemie. We willen actief meedenken en helpen de acute nijpende situatie in de sector te verbeteren. We richten ons niet alleen op acute steunmaatregelen voor de sector, maar juist ook op de kansen tijdens deze pandemie. Zowel voor zelfstandigen als voor organisaties. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen die in onze veranderende samenleving kunnen worden toegepast, is daar een van de belangrijkste van. Hybride ondernemen - een combinatie van real life en online activiteiten - is overigens geen doel op zich. Het gaat vooral om andere doelen van deze manier van werken: groter bereik, klantenbinding, impactvergroting, aanbodvernieuwing en verhoging van inkomsten.

Behoeften vanuit de sector
Na evaluatie van een aantal lopende activiteiten met o.a. DEN, New Nodes, adviestrajecten digitale verdienmodellen en hybride ondernemen van Cultuur+Ondernemen en een tweetal online bijeenkomsten van Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT over digitale verdienmodellen voor zelfstandigen in de culturele en creatieve sector kwamen de volgende behoeften van zelfstandigen en organisaties in de culturele en creatieve sector naar voren:

  1. het beter ontsluiten van informatie en kennis over hybride werkvormen en digitale verdienmodellen;
  2. het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied;
  3. het werken aan optimalisatie van de financieringsmix in de sector, en
  4. het vergroten van publieks-/klantenbereik van deze zelfstandigen en organisaties.

Cocktailgids
Om aan deze behoeften tegemoet te komen biedt deze gids een bundeling van ingrediënten ter inspiratie voor hybride ondernemen in de culturele en creatieve sector. Samengesteld op basis van inzichten, suggesties en ideeën die door makers en experts zijn uitgewisseld tijdens drie sessies die plaatsvonden tussen juni en oktober 2021. Het is aan creatieve makers om de ingrediënten naar eigen hand te zetten en aan te vullen naar eigen inzicht. Creative Consultancy Cornelis Serveert faciliteerde het traject. De beroepsorganisaties BNI, BNO en Dupho waren wij dit project betrokken.

Contactgegevens en meer informatie:
Anna Bilker
Cultuur + Ondernemen
anna@cultuur-ondernemen.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief