Projecten / verdienvermogen

Ontwikkeling hybride verdienmodellen | Cultuur+Ondernemen

Covid-19 heeft enorme impact op de culturele en creatieve sector, op de samenleving, onze economie, onze manier van leven en ook onze manier van werken. ‘Hybride ondernemen’ met een combinatie van real life en online activiteiten wordt voor de culturele en creatieve sector steeds relevanter. Digitalisering speelt in de gehele maatschappij een belangrijke rol en de coronacrisis heeft hierbij tot stroomversnelling geleid. Hybride is overigens geen doel op zich, het gaat vooral om andere doelen van deze manier van werken: groter bereik, klantenbinding, impactvergroting, aanbodvernieuwing en verhoging van inkomsten.

Kansen tijdens de pandemie
Samen met kennisplatform Cultuur+Ondernemen wil Platform ACCT actief meedenken en helpen de acute nijpende situatie in de sector te verbeteren. We richten ons niet alleen op acute steunmaatregelen voor de sector, maar juist ook op de kansen tijdens deze pandemie. Zowel voor zelfstandigen als voor organisaties. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen die in onze veranderende samenleving kunnen worden toegepast, is daar een van de belangrijkste van.

Behoeften vanuit de sector
Na evaluatie van een aantal lopende activiteiten met o.a. DEN, New Nodes, adviestrajecten digitale verdienmodellen en hybride ondernemen van Cultuur+Ondernemen en een tweetal online bijeenkomsten van Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT over digitale verdienmodellen voor zelfstandigen in de culturele en creatieve sector kwamen de volgende behoeften van zelfstandigen en organisaties in de culturele en creatieve sector naar voren:

  1. het beter ontsluiten van informatie en kennis over hybride werkvormen en digitale verdienmodellen;
  2. het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied;
  3. het werken aan optimalisatie van de financieringsmix in de sector, en
  4. het vergroten van publieks-/klantenbereik van deze zelfstandigen en organisaties.

Werken aan een 'tool' voor de hele sector
Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT werken in 2021 samen aan een 'tool' voor de sector die bijdraagt aan de bovenstaande vier actiepunten in een online gesprekkenreeks met een groep zelfstandigen uit de fotografie, interieurarchitectuur en ontwerp waarin ook de betreffende beroeps- en brancheorganisaties (Dupho, BNI, BNO) betrokken zijn. Drie workshops onder de noemer ‘Ingrediënten voor jouw digitale toekomst' worden begeleid door Cornelis Serveert.

Het doel is om te leren waar de behoeftes en hiaten op het gebied van hybride ondernemen precies liggen en met welke handvatten de makers en organisaties in deze sector geholpen zijn, om hun hybride manier van werken te realiseren en te komen tot nieuwe digitale verdienmodellen.
Deze kennis wordt gebundeld in een digitale publicatie die eind oktober 2021 gereed is. Tevens leveren de uitkomsten input voor de Besliskaart Hybride Ondernemen in Culturele en Creatieve Sector die in najaar/winter 2021 door Cultuur+Ondernemen zal worden ontwikkeld. We willen de sector met de publicatie over hybride ondernemen (en de Besliskaart) een pad uit de coronacrisis wijzen en hun individueel handelingsperspectief verbeteren.

Contactgegevens en meer informatie:
Anna Bilker
Cultuur + Ondernemen
anna@cultuur-ondernemen.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief