Projecten / verdienvermogen

Intellectueel eigendom | Voorlichting inbreukmakende uploaders (BREIN)

In december 2020 startte BREIN met de voorbereidingen voor het voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

BREIN gaat de desbetreffende abonnees via hun Internet Service Providers tenminste een half jaar lang voorlichtende waarschuwingen sturen. BREIN richt zich al langer op grootschalige uploaders, maar wil met dit nieuwe traject de 'gewoonte-inbreukmakers' aanpakken. Dat zijn volgens de stichting gebruikers die de uitwisseling van illegale content in stand houden.

Tijdens dit traject onderzoekt BREIN of het voorlichtingsprogramma het gebruik van illegaal aanbod vermindert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor een subsidie verstrekt, in het kader van de Arbeidsmarktagenda en het belang van auteursrecht voor het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector. In 2022 wordt besloten of ook daadwerkelijk kan worden overgegaan tot handhaving.

Contact en meer informatie
Stichting BREIN
Tim Kuik, kuik@stichtingbrein.nl
stichtingbrein.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief