Projecten / verdienvermogen

Intellectueel eigendom | Game Federatie Auteursrechtbelangen

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft als speerpunt van haar communicatiebeleid het creëren van bewustzijn omtrent auteursrechten bij een jonge doelgroep, met name de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Zo is de Federatie al enige jaren actief als partner van de MediaMasters Game, een crossmediale game die tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid in de klas en thuis gespeeld wordt en waarin leerlingen spelenderwijs kennis maken met de kansen en de gevaren van digitale media. Belangrijke ‘bijvangst’ van deze op het onderwijs gerichte activiteiten is de voorlichting aan docenten en deels ook de ouders van de kinderen.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda en het belang van auteursrecht voor het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector, heeft de Federatie Auteursrechtbelangen van het Ministerie van OCW subsidie gekregen om een game te ontwikkelen. De opzet van deze game is om kinderen spelenderwijs te laten ervaren wat het is om op verschillende manieren waarde op te bouwen (o.a. beeld, geluid, tekst), te moeten concurreren met andere aanbieders van online content, te worden beloond/ gewaardeerd voor gedane moeite en geconfronteerd te worden met het (onterecht en willekeurig) verliezen van opgebouwde waarde.

Voor deze game wordt samengewerkt met Flavour, een ontwikkelaar van games, gespecialiseerd in ‘applied gaming’ en ‘storytelling’ (flavour.nl). In 2017 ontwikkelde Flavour rondom het thema cyber security de game HackShield. De makers van HackShield, dat inmiddels door meer dan 25.000 kinderen wordt gespeeld, zijn zo enthousiast over de verbinding met het thema auteursrecht, dat de game over auteursrecht wordt verwerkt in HackShield onder de naam CopyKoppie Quest. De eerste quest staat inmiddels online op https://www.joinhackshield.nl/competitie/copykoppie. Een tweede quest wordt gelanceerd tijdens de Week van de Mediawijsheid in november 2020. Richt de promotie van het onderwijsmateriaal zich met name op de docenten, de promotie van de game richt zich met name op de kinderen zelf.

Contactgegevens en meer informatie

Michel Frequin via bureau@auteursrecht.nl
auteursrechtvoorjou.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief