Projecten / verdienvermogen

Intellectueel eigendom | Game Federatie Auteursrechtbelangen

In het kader van de Arbeidsmarktagenda en het belang van auteursrecht voor het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector, kreeg de Federatie Auteursrechtbelangen van het Ministerie van OCW subsidie om een game te ontwikkelen om een jonge doelgroep bewust te maken van het belang van auteursrecht.

CopyKoppie Quest
Voor deze game werd samengewerkt met game ontwikkelaar Flavour, ontwikkelaar van de succesvolle MediaMasters game en van de game HackShield. Deze game over het thema cyber security van de Week van de Mediawijsheid wordt inmiddels door meer dan 25.000 kinderen gespeeld. De verbinding met het thema auteursrecht werd verwerkt in HackShield onder de naam CopyKoppie Quest. De eerste quest (“Hoe Copy Koppie ben jij?”) gaat over wat auteursrecht is, met het vinden van de “plagiaatpiraat”. Deze kwam in september 2020 online met een campagne door influencers Senna en Kalvijn. De tweede quest Hoe Copy Koppie is de rest? werd gelanceerd tijdens de Week van de Mediawijsheid in november 2020. Deze leert kinderen het belang van verstandig omgaan met het verspreiden van foto’s waarop zijzelf of anderen zijn afgebeeld (portretrecht), waarover zij ook de discussie met hun ouders aangaan.

In de testfase reageerden de kinderen positief op het spel en bleken zij de auteursrechtelijke boodschap te hebben opgepikt, maar meer daarover zal moeten blijken uit het in gang gezette onderzoek. De ontwikkelde Copy Koppie Quests zullen in ieder geval deel blijven uitmaken van HackShield en dus ook van de onderwijscampagne en aanbod aan leerlingen.

Bewustzijn over auteursrecht bij een jonge doelgroep
De Federatie Auteursrechtbelangen heeft als speerpunt van haar communicatiebeleid het creëren van bewustzijn omtrent auteursrechten bij een jonge doelgroep, met name de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Zo is de Federatie al enige jaren actief als partner van de MediaMasters Game, een crossmediale game die tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid in de klas en thuis gespeeld wordt en waarin leerlingen spelenderwijs kennis maken met de kansen en de gevaren van digitale media. Belangrijke ‘bijvangst’ van deze op het onderwijs gerichte activiteiten is de voorlichting aan docenten en deels ook de ouders van de kinderen.

Contactgegevens en meer informatie

Michel Frequin via bureau@auteursrecht.nl
auteursrechtvoorjou.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief