Projecten / Afspraken en arbeidsvoorwaarden

Honoraria & tarieven | Onderzoek honorariumrichtlijnen i.sm. Henk Vinken en FPK

Een honorariumrichtlijn in de culturele sector werkt het beste als daarin de nadruk ligt op goed opdracht-, c.q. werkgeverschap, en minder op het beschermen van laag- of niet-betaalde makers. Dat is een van de bevindingen van onderzoeker Henk Vinken (Pyrrhula Research) in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen’, dat eind februari 2019 verscheen.

In opdracht van het Fonds Podiumkunsten voerde onderzoeker Henk Vinken een verkenning uit naar de werking van bestaande honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Zulke richtlijnen bestaan momenteel in wisselende vormen voor beeldend kunstenaars, schrijvers/vertalers, componisten en musici in muziekensembles. In sommige cao’s, zoals de cao Toneel en Dans en cao Nederlandse Podia, zijn tariefafspraken opgenomen voor zelfstandigen.

Project ‘Tariefafspraken voor freelance musici’

In navolging op de eerste verkenning zal Henk Vinken in 2020 een vervolgonderzoek doen naar honorariumrichtlijnen specifiek voor freelance musici. In het project wordt de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelance musici, zowel musici in de klassieke muziek als in de popmuziek, onderzocht. Einddoel is te komen tot een voorstel voor tariefafspraken en een handleiding met de kernzaken waaraan men moet denken, rekenwijzen etc., zodat de werkwijze(n) zoals hier bewandeld via deze handleiding eenvoudig beschikbaar is voor andere (sub)sectoren.

Dit onderzoek sluit aan bij de discussie over de Fair Practice, specifiek het toepassen van fair pay in de podiumkunstensector. Er bestaan verschillende cao’s en honorariumrichtlijnen en beloningsnormen in de muzieksector. Deze afspraken zijn in de praktijk niet toereikend om er voor te zorgen dat freelance musici te allen tijde kunnen rekenen op een billijk tarief (fair pay) voor hun diensten. De analyse van de structuur van de muziekwereld van klassieke en popmusici is expliciet onderdeel van dit onderzoek.

Hoofdvragen van het onderzoek zijn:

  • Wat is het doel van tariefafspraken en voor wie gelden die?
  • Waarover moeten de tariefafspraken gaan?
  • Met wie worden de afspraken gemaakt?
  • Hoe moeten de afspraken eruit zien?
  • Welke voorwaarden zijn relevant?

Het onderzoek wordt vanaf het beginstadium georganiseerd met behulp van sectorexperts uit beide muzieksectoren. Henk Vinken vervult de rol van voorzitter van het proces waarin de totstandkoming van tariefafspraken wordt onderzocht. Ook vervult hij de rol van onderzoeksbegeleider naast de evidente rol van onderzoeker/projectleider op enkele onderdelen. Wij zien een (concept-)rapportage in oktober 2020 tegemoet.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief