Projecten / Afspraken

Fair Practice Code | Gedragscode voor ondernemen en werken i.s.m. Kunsten ‘92

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Hij functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Ook spoort de code aan om deze, waar nog niet aanwezig, te ontwikkelen.

De Fair Practice Code is opgesteld door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals en vormt een aanvulling op de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit. De code is er voor alle werkenden binnen de culturele en creatieve sector, iedereen die de sector ondersteunt en iedereen die afnemer is van kunst en cultuur. De code is van toepassing op zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde personen en organisaties.

Meer informatie:
www.fairpracticecode.nl

Fair Practice Checklist

Inmiddels stellen de rijksoverheid, provincies en gemeenten het onderschrijven van de Fair Practice Code als voorwaarde voor subsidieverlening. Naast de quickscan die door Kunsten ’92 is opgesteld en de aangeboden trainingen, heeft de Regiegroep nu ook een vragenlijst uitgebracht die helpt aanvragen en begrotingen in lijn met de FPC te laten zijn. Deze Checklist Fair Practice gaat in op aandachtspunten voor de beoordeling van subsidieaanvragen en biedt de Raad voor Cultuur, adviesraden en fondsen een concreet handvat voor toepassing van de Fair Practice Code. Verder legt deze checklist ook een basis voor een hulpmiddel voor aanvragende instellingen en voor een min of meer uniforme benadering in de sector. De checklist en meer achtergrondinformatie kun je hieronder downloaden.

Rekentool CAO-lonen naar zzp-tarieven

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst is er nu ook een rekentool. De tool is geen resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners, maar leunt op de uitgangspunten van het Ministerie van SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe ‘meer onzekerheid = hogere beloning’. De tool maakt hiermee een vergelijking voor afzonderlijke cao-domeinen zichtbaar. Download de rekentool en de toelichting hieronder.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief