Projecten / Professionalisering

Werk- & Kenniskamer Professionalisering

Deze Werk- & Kenniskamer onder leiding van Jan Brands heeft als doel de professionele ontwikkeling van en in de sector te stimuleren. Hierbij gaat het om de kennis en kunde van werkenden en organisaties, om scholing, om duurzame inzetbaarheid en het delen en verspreiden van kennis en good practices op het gebied van ontwikkeling en behoud van Human Capital. Hieronder valt ook een arbeidsvoorwaardenloket waar werkenden en organisaties kennis kunnen opdoen en verzamelen van HR-vraagstukken en omgang met regelingen en afspraken. Leden van deze Werk- & Kenniskamer zijn opleiders, coaches, P&O-ers, adviseurs werkgeverszaken, fondsbeheerders én de werkenden zelf.

Agendapunten, onderwerpen en projecten:

• Permanente Professionele Ontwikkeling
• Vrijwilligersbeleid
• Ontwikkeling HRM-expertise (digitaal platform arbeidsvoorwaarden)
• Steun werkenden in hun carrièrefasen

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief