Projecten / Afspraken

Digi-PACCT | interactieve kennisbank arbeidsvoorwaarden

Kleinschaligheid van instellingen in de culturele en creatieve sector kan een belemmering vormen om goed werk- en opdrachtgeverschap te realiseren (adequate vergoeding, passende arbeidsvoorwaarden, stimuleren duurzame inzetbaarheid en scholing). Het belang van personeelszaken en goede arbeidsvoorwaarden moet in alle instellingen hogere prioriteit krijgen. Samenwerking tussen afdelingen personeelszaken van grotere en kleinere instellingen helpt om binnen kleine creatieve instellingen de ambitie tot goed werkgeverschap te realiseren. Daarnaast zouden meerdere kleinere instellingen gezamenlijk kennis- en uitvoeringscapaciteit o.h.g.v. personeelszaken kunnen organiseren.

Digi-PACCT wil bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector door middel van het verzamelen, delen en uitwisselen van relevante kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor (en door) alle werkenden in de sector (van zzp’er tot P&O’er).

Digi-PACCT biedt een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.

Daarnaast wordt informatie toegankelijk gemaakt over onder andere:

  • Bestaande en toekomstige arbeids-, sociale en fiscale wet- en regelgeving (zoals invoering WAB, wet DBA en derde WW-jaar);
  • Duurzame inzetbaarheid (scholing, opleiding en ontwikkeling);
  • Onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen de diverse cao’s in de cultuursector;
  • Informatie over (lopende) harmoniseringen van cao’s;
  • Organisaties in de sector (wegwijzer met contactgegevens brancheorganisaties, vakorganisaties, sociale fondsen);

Digi-PACCT stelt zich tevens tot doel om de kennisdeling tussen de kleine werkgevers en HR-professionals te bevorderen via een sociaal intranet onder beheer van een professionele moderator.

Contactgegevens en meer informatie:
Rogier Wennink, projectleider Digi-PACCT, rogier@platformacct.nl
digipacct.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief