Projecten / Afspraken en arbeidsvoorwaarden

Werk- & Kenniskamer Afspraken

Deze Werk- & Kenniskamer onder leiding van Caspar de Kiefte heeft als doel om de totstandkoming van sociale afspraken tussen werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en opdrachtnemers en tussen sector en overheden, te stimuleren. Deze Werk- en Kenniskamer helpt de sector om concreet tot (betere) tariefafspraken en/of honorariumrichtlijnen te komen. Dit doet zij onder andere door in overleg met de betrokken partijen concrete tarief-/honorarium-overleggen te ondersteunen en op basis van ervaringen en best practices white papers, infographics en andere tools te vervaardigen die tot inspiratie en richtlijn kunnen dienen voor partijen die in een traject zitten om tot gezamenlijke afspraken te komen. De leden voor deze Werk- & Kenniskamer zijn belangenbehartigers, vertegenwoordigers en lobbyisten aangevuld met experts (arbeidsjuridisch, economisch) en beleidsmakers.

Agendapunten, onderwerpen en projecten:

• Ontwikkeling sociale afspraken
• Honoreringsrichtlijnen/Tariefafspraken/tool zzp-tarieven (collectieve afspraken)
• Pilot zzp-pensioenregeling
• AO-verzekering zzp’ers
• Zzp’ers en werkeloosheid (artiestenregeling)
• Zzp’ers in de medezeggenschap
• Verbinding met de Fair Practice Code borgen, bijvoorbeeld door checklists, rekentools tbv begrotingen en zzp-tarieven
• Socia(a)l(e) Arrangement(en)

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief