Projecten

Platform ACCT is opgericht om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Onze projecten zijn verdeeld in vier thema’s:

  • Vergroten van het verdienvermogen voor werkenden in de sector.
  • Duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling mogelijk maken.
  • Behoorlijke afspraken en arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren.
  • Structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden stimuleren.

Aan elk thema is een Werk- & Kenniskamer verbonden (momenteel in ontwikkeling). Hier vindt continu afstemming plaats tussen stakeholders en externe deskundigen over de actuele ontwikkelingen in de culturele en creatieve arbeidsmarkt, en worden mogelijke verbeteringen uitgevonden en uitgewerkt. Ook worden de projecten ontwikkeld vanuit de Werk- & Kenniskamers.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief