Over ons

Wij zijn Platform ACCT. Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Wij willen daarvoor vier stappen zetten: een structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden op gang brengen. Betere verdienmogelijkheden voor de sector creëren. Permanente professionele ontwikkeling mogelijk maken. En behoorlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren.

Daarbij ben jij een essentiële factor. Want een sterke arbeidsmarkt creëren we met z’n allen. Werknemers, zzp’ers, ondernemers, brancheverenigingen, belangenorganisaties, overheden.

Omdat we al die creativiteit en betrokkenheid nodig hebben om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en op te starten. Omdat we afspraken en regelingen voor de sector pas echt effectief kunnen maken als ze in de volle breedte van de sector toegepast worden. En omdat we voor arbeidsmarktzaken soms één sterke stem nodig hebben. De stem van ons samen. Die onze honderdduizenden banen en 3,7% van het BNP vertegenwoordigt. Die op belangrijke momenten het verschil kan maken. Verandering afdwingen. De culturele en creatieve arbeidsmarkt op de kaart zetten. Als de kwetsbare, maar óók vooruitlopende en innovatieve arbeidsmarkt die we zijn. Dus doe mee. Denk mee. Steun ons. Maak ons zo sterk als we kunnen zijn. Samen.

De komende jaren werkt Platform ACCT de initiatieven uit die zijn voortgekomen uit de Arbeidsmarktagenda.

Bestuur

Het bestuur van Platform ACCT bestaat uit de volgende personen:

Irene Asscher-Vonk (voorzitter)
Mirjam Terpstra (secretaris)
Caspar de Kiefte (penningmeester)
Ruud Nederveen (algemeen lid)
Wilma Franchimon (algemeen lid)
Berend Schans (algemeen lid)

De nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur kunt u hier vinden: 20220603-nevenfuncties-bestuur-en-directeur.pdf. Het rooster van aftreden vindt u hier: 20220315-rooster-van-aftreden-bestuur-platform-acct.pdf.

Deelnemersraad

De Deelnemersraad adviseert het bestuur en de directeur over het realiseren van de doelstelling van de stichting, met name over de voortgang van beleid en agenda, de realisatie van het werkplan en de arbeidsmarktproblematiek en oplossingen hiervoor. Daarnaast doet de Deelnemersraad voordrachten voor het bestuur.

De leden van de Deelnemersraad worden benoemd door:
Organisaties die de belangen van werknemers en opdrachtnemers vertegenwoordigen
Organisaties die de belangen van werkgevers en opdrachtgevers vertegenwoordigen
Ondersteunende instellingen (zoals Boekmanstichting, Akademie van Kunsten, HBO kunstvakonderwijs)
Overheid (zoals Raad voor Cultuur, SER, rijkscultuurfondsen, VNG)

Bureauorganisatie

Platform ACCT kent een compacte bureauorganisatie voor de ondersteuning van bestuur en deelnemersraad, voor de coördinatie en uitvoering van de activiteiten en projecten van Platform ACCT en voor communicatie en administratie.

Het bureau bestaat uit:

Sjoerd Feitsma (directeur)
Wim Kronemeijer (algemeen secretaris)
Hester Swaving (projectcoördinator)
Nancy van Oorschot (communicatie)
Rogier Wennink (arbeidsrechtjurist/platformbouwer)
Martin Verboom (projectleider PPO)
Noud van de Rhee (programmamanager Arbeidsvoorwaarden)
Lydia Jongmans (programma assistent Arbeidsvoorwaarden)

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar dat alle beschikbare informatie en verwijzingen op deze site correct zijn. Fouten zijn echter menselijk. Platform ACCT en haar bestuurders en werknemers zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief