Over ons

Wij zijn Platform ACCT. Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Wij willen daarvoor vier stappen zetten: een structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden op gang brengen. Betere verdienmogelijkheden voor de sector creëren. Permanente professionele ontwikkeling mogelijk maken. En behoorlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren.

Daarbij ben jij een essentiële factor. Want een sterke arbeidsmarkt creëren we met z’n allen. Werknemers, zzp’ers, ondernemers, brancheverenigingen, belangenorganisaties, overheden.

Omdat we al die creativiteit en betrokkenheid nodig hebben om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en op te starten. Omdat we afspraken en regelingen voor de sector pas echt effectief kunnen maken als ze in de volle breedte van de sector toegepast worden. En omdat we voor arbeidsmarktzaken soms één sterke stem nodig hebben. De stem van ons samen. Die onze honderdduizenden banen en 3,7% van het BNP vertegenwoordigt. Die op belangrijke momenten het verschil kan maken. Verandering afdwingen. De culturele en creatieve arbeidsmarkt op de kaart zetten. Als de kwetsbare, maar óók vooruitlopende en innovatieve arbeidsmarkt die we zijn. Dus doe mee. Denk mee. Steun ons. Maak ons zo sterk als we kunnen zijn. Samen.

De komende jaren werkt Platform ACCT de initiatieven uit die zijn voortgekomen uit de Arbeidsmarktagenda.

Bestuur

Het bestuur van Platform ACCT bestaat uit de volgende personen:

Erik Akkermans (interim voorzitter)
Mirjam Terpstra (secretaris)
Caspar de Kiefte (penningmeester)
Ruud Nederveen (algemeen lid)

Deelnemersraad

De Deelnemersraad adviseert het bestuur en de directeur over het realiseren van de doelstelling van de stichting, met name over de voortgang van beleid en agenda, de realisatie van het werkplan en de arbeidsmarktproblematiek en oplossingen hiervoor. Daarnaast doet de Deelnemersraad voordrachten voor het bestuur.

De leden van de Deelnemersraad worden benoemd door:
Organisaties die de belangen van werknemers en opdrachtgevers vertegenwoordigen
Organisaties die de belangen van werkgevers en opdrachtnemers vertegenwoordigen
Ondersteunende instellingen (zoals Boekmanstichting, Akademie van Kunsten, HBO kunstvakonderwijs)
Overheid (zoals Raad voor Cultuur, SER, rijkscultuurfondsen, VNG)

Werk- & Kenniskamers

De Werk- & Kenniskamers zijn de plek om ontwikkelingen en knelpunten te signaleren, voorstellen te doen voor de aanpak van zaken, maar vooral om zaken uit te werken in zo concreet mogelijke instrumenten, afspraken en voorlichting. De Werk- & Kenniskamers geven inhoudelijke verdieping aan voorgenomen plannen. Het bestuur stelt de Werk- & Kenniskamers in en benoemt en ontslaat de leden. De verschillende projecten die Platform ACCT ook nu al onder handen heeft hebben hier hun basis.

Er zijn vier Werk- & Kenniskamers:
Werk- & Kenniskamer Verdienvermogen
Werk- & Kenniskamer Professionalisering
Werk- & Kenniskamer Structurele Sociale Dialoog
Werk- & Kenniskamer Afspraken

Bureauorganisatie

Platform ACCT kent een compacte bureauorganisatie voor de ondersteuning van bestuur, deelnemersraad en Werk- & Kenniskamers; voor de ondersteuning en uitvoering van de activiteiten en projecten van Platform ACCT en voor de communicatie en administratie.

Het bureau bestaat uit:
Sjoerd Feitsma (directeur)
Wim Kronemeijer (algemeen secretaris)
Hester Swaving (projectcoördinator)
Nancy van Oorschot (communicatie)
Anne Marie ’t Hart (coördinatie Sociale dialoog)
Rogier Wennink (arbeidsrechtjurist/platformbouwer)

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar dat alle beschikbare informatie en verwijzingen op deze site correct zijn. Fouten zijn echter menselijk. Platform ACCT en haar bestuurders en werknemers zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief