Mediatheek / tools

Rekentool ‘cao-lonen naar zzp-tarieven’

Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst is er nu ook een rekentool. De tool is geen resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners, maar leunt op de uitgangspunten van het Ministerie van SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe ‘meer onzekerheid = hogere beloning’. De tool maakt hiermee een vergelijking voor afzonderlijke cao-domeinen zichtbaar.

Kijk voor meer informatie op de website van digiPACCT.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief