Mediatheek / tools

Modelovereenkomsten vrijwilligers en stagiairs

In de culturele en creatieve sector zijn veel vrijwilligers en stagiairs werkzaam. Wat is hun rol precies en klopt het wel dat zij niet of nauwelijks worden betaald? Vormen zij een verrijkende toevoeging of verdringen zij betaalde werknemers? Als onderdeel van de Arbeidsmarktagenda heeft de Boekmanstichting onderzoek gedaan naar het aandeel vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (samengevat als VSW’ers) in de culturele en creatieve sector.

Door Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is een inventarisatie gemaakt van alle modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs die er beschikbaar zijn in de kunst-, cultuur en creatieve sector. Stadhouders Advocaten ontwikkelde modelovereenkomsten voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen en voorzag deze van een handleiding voor het gebruik hiervan. Dit om de positie van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen in de culturele en creatieve sector professionaliseren.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief