Mediatheek / communicatie

Jaarstukken en correspondentie Platform ACCT

Jaarstukken
Jaarlijks publiceren we een jaarverslag met terugblik op het voorgaande jaar en een jaarplan voor het aankomende jaar.

Jaarplan 2022: Lees nu alles over de plannen waar we onze schouders onder zetten in 2022: jaarplan-2022-platform-acct.pdf! We gaan o.a. aan de slag met het maken van afspraken over het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, de doorontwikkeling van PPO en het verkennen van nieuwe verdienmodellen voor de sector.

Jaarverslag 2021: In 2021 gingen we naast de projecten rondom onze drie hoofdthema's ook aan de slag met een agenda voor de sector na corona, met daarbij o.a. aandacht voor nieuwe (digitale) verdienmodellen. 2021-jaarverslag-jaarrekening-platform-acct.pdf

Jaarverslag 2020: | 2020-jaarverslag-jaarrekening-platform-acct.pdf

Correspondentie
In de downloads staat een openbaar archief van correspondentie van Platform ACCT met diverse instanties binnen de overheid.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief