Mediatheek / 28 januari 2021

Cultuurinzicht 2020 - onderzoeksresultaten publieksdata

In het kader van ons thema Verdienvermogen voerde CJP een sectorbreed onderzoek uit naar mogelijke vormen van samenwerking op het gebied van publieksdata in de culturele sector. Uit het onderzoek blijkt dat de culturele sector klaar staat voor samenwerking qua dataverzameling en data exploitatie en dat het tijd is om er nu echt mee aan de slag te gaan. Bekijk de samenvatting van de resultaten in de video. Meer informatie is te vinden op de projectpagina en cultuur-inzicht.nl.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief