Actueel / 1 februari 2022

Voorzitter Erik Akkermans neemt afscheid van Platform ACCT

Per 1 februari 2022 neemt voorzitter Erik Akkermans afscheid van Platform ACCT en geeft het stokje door aan Irene Asscher-Vonk. Lees hier zijn afscheidscolumn!

VAN INGRID NAAR GUNAY EN EEN TIJD DAARVOOR

Rode olifant in de kamer?
“De Rode Olifant” lijkt wel een symbolische naam. In dit Haagse gebouw nam Ingrid van Engelshoven in november 2017, enkele dagen na haar aantreden als minister, de Arbeidsmarktagenda in ontvangst. Jan Zoet, voorzitter van Kunsten92, presenteerde dit gezamenlijke huiswerk voor de culturele en creatieve sector. Een bijzonder moment. Natuurlijk nam ik ook zelf graag wat credits mee voor dit eindproduct, maar mijn trots gold toch vooral de brede en constructieve samenwerking tussen zoveel partijen in de sector. Die brede slagkracht hield stand toen Kunsten92 een Regiegroep installeerde om de Agenda tot uitvoering te brengen. En met diezelfde saamhorigheid gingen we, januari 2020, de derde etappe in: de start van het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Platform ACCT moet de ‘sociale dialoog’ vormgeven, een van de thema’s uit de Arbeidsmarktagenda. Federatie Cultuur en Kunstenbond hebben daar sterk op aangedrongen, als vertegenwoordigers van werkgevers en werkenden.

Woorden of daden
Wat een woorden allemaal: “sociale dialoog”, “culturele en creatieve sector”, “arbeidsmarktagenda”, “platform”. Vooral als je ze in één zin achter elkaar plakt klinkt het behoorlijk abstract. “PACCT” werd genoemd als flitsende afkorting, maar iedere afko roept vraagtekens op. Voorlopig heeft ons communicatietalent Nancy er een behoorlijke…laten we maar zeggen… ‘uitdaging’ aan om in enkele zinnen duidelijk te maken wat de bedoeling is. Gelukkig is Platform ACCT in werkelijkheid geen taaie, abstracte, bureaucratische organisatie. Veel lange termijnwerk, dat wel, maar dicht bij alles waar iedereen in de sector mee bezig is. En al snel was er een team van bevlogen mensen die van aanpakken houden. Directeur Sjoerd rent (of zapt) van Taskforce over de coronacrisis via gesprekken over Fair Practice Code, Geefcultuur en hybride verdienmodellen naar Pakhuis de Zwijger voor een debat over de aanpak van ongewenst gedrag. Projectmanager Hester bewaakt focus en voortgang in de vele projecten (zie de website). Secretaris Wim doet waar hij goed in is: bureau en bestuur soepel laten functioneren. Rogier heeft razendsnel een digitaal platform opgezet waar HR mensen in de sector kennis kunnen ophalen en kunnen delen. Martin organiseerde voor we er erg in hadden het Werktuig PPO als een laagdrempelige steunpost voor professionele scholing, met een minimum aan administratieve lasten. En Noud en Lydia zie ik concreet werk maken van van ons project om in zes subsectoren (zoals de popmuziek, archeologie en film) tot betere arbeidsvoorwaarden en honoraria te komen.

Gemist als kiespijn
Ook de bestuursleden van het Platform, mensen met beide voeten in de sector, richten zich vooral op wat concreet bereikt kan worden. Als kiespijn miste ik in de afgelopen jaren van Werkgroep Arbeidsmarktagenda, Regiegroep, Deelnemersraad en Platformbestuur de cocktail van ingewikkeld persoonlijk gedoe, politieke opzetjes, tegenwerking. Alsof dat in de sector niet bestaat. Natuurlijk bleken er overduidelijk tegenstellingen, uiteenlopende opvattingen, verschillende belangen. Bijna vanzelfsprekend is de eenheid nog niet zo hecht gesmeed als ik had gehoopt. Niet onbegrijpelijk dat nog niet iedere relevante partij aan tafel zit. Als je je verwachtingen flink opdraait moet je ook teleurstellingen incalculeren. Persoonlijk had ik dat bijvoorbeeld bij het resultaat van het ‘trickle down’ overleg (coronasteun voor de hele sector). Dit heeft ZZP’ers nog veel te weinig gebracht. Maar: er is een dialoogplatform, er wordt gepraat en vooral samengewerkt, de sociale dialoog krijgt kansen. Humor en relativeringsvermogen zijn van harte welkom en helpen vrolijk mee.

Trots aan de start
Op 1 februari 2022 draag ik vol vertrouwen het voorzitterschap over aan niemand minder dan Irene Asscher-Vonk. Zij mag met al die leuke, hardwerkende mensen verder. Met de partnerorganisaties. Met de daadwerkelijke steun van de mensen van OCW. Ik wens haar en Platform ACCT veel succes en werkplezier. Ik reken op substantiële bijdragen vanuit het platform aan versterking van de arbeidsmarkt in de sector.

Op net zo’n datum, 1 februari 1977, startte ik mijn werk in de kunstensector, als directeur (“koördinator”) van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. In rekenen ben ik niet zo goed, maar ik denk dat dit toch al gauw meer dan tien jaar geleden is. En dit is wat ik in de periode dat ik werkte en bestuurde heb zien gebeuren: steeds meer eenheid, meer samenwerking, meer professionaliteit, meer publieksgerichtheid, meer afstemming op de samenleving, meer politieke antennes, meer ondernemerschap. En dat paralellel aan indrukwekkende inhoudelijke ontwikkeling - autonoom en toegepast -, nieuwe disciplines, interdisciplinariteit. Veel vernieuwing, veel ontzag voor oude meesters.

Maar zag je dan ook niet…? Ja hoor, zag ik ook! Gelukkig blijft de balans positief. Cultuur en creatieve industrie vormen een professionele sector waar ook de nieuwe bewindspersoon Gunay Uslu en de nieuwe voorzitter Irene bij hun start meteen al trots op kunnen zijn.

ERIK AKKERMANS

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief