Actueel / 2 februari 2022

Taskforce CCS: the only way is up?

Op 19 januari 2022 is door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, waar Platform ACCT bij is aangesloten, het openings- en herstelplan gepresenteerd. In zes voorstellen wordt een stappenplan voorgelegd, met als doel de culturele en creatieve sector sterker uit de coronacrisis te laten komen.

Zo wordt onder meer via een routekaart voor elk (gezondheids)risiconiveau beschreven hoe een podium, museum of festival op een verantwoorde manier open kan gaan en bezoekers kan toelaten. Echter, op momenten dat in het afgelopen jaar heropening wél mogelijk was wist het publiek de weg naar de theaters nog niet massaal terug te vinden. Het openings- en herstelplan voorziet dan ook in campagnes met als doel (nieuw) publiek te trekken.

Berenschot berekende onlangs, op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat ruim 20% van de medewerkers in de sector zijn of haar werk verloor en wijst verder op eerder onderzoek waaruit bleek dat zo’n 40% van de in de sector werkzame zzp’ers op zoek is gegaan naar werk buiten de sector. Heropening en herstel van de sector wordt heel moeilijk als makers, artiesten, technici en overige werkenden niet behouden worden. Ook voor behoud van werkgelegenheid worden door de Taskforce plannen gelanceerd.

In december werd duidelijk dat het regeerakkoord (toen coalitieakkoord) uitgebreid aandacht heeft voor de arbeidsmarkt en de positie van zelfstandigen. In een kennismakingsgesprek – enkele dagen na haar installatie – met de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, gaf zij aan dat een gezonde arbeidsmarkt van belang is voor spoedig herstel van de sector.

Het openings- en herstelplan koppelt de positie van werkenden op de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector, in het bijzonder zelfstandigen, aan de uitgangspunten van het regeerakkoord en de Fair Practice Code. De bedoeling is dat er de komende jaren werk gemaakt wordt van de implementatie van deze code: met als inzet de arbeidsvoorwaarden en honoraria van werkenden in de sector te verbeteren. De sector moet, kort gezegd, een aantrekkelijke plek blijven om te werken. Dit uitgangspunt bevordert ook een spoedig herstel van programma, productie en daarmee werkgelegenheid. Platform ACCT zal vanzelfsprekend meewerken aan deze doelstelling: bijvoorbeeld via het programma ‘Verbetering arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken.’

Vanwege de lockdown van de sector tussen medio december en medio januari is nieuwe noodsteun nodig. En ook op dit moment kan de sector, met algehele sluitingstijden van 22:00 uur en beperkte zaalbezetting, niet zonder steun. Programmeren in poppodia, bijvoorbeeld, is met de geldende beperkende maatregelen niet rendabel. Bij deze nieuwe noodsteun moet meer aandacht komen voor zelfstandigen, daarover is iedereen in de sector het eens. Hierover worden, zo schrijft het openings- en herstelplan, op korte termijn afspraken gemaakt. Platform ACCT zal deze gesprekken faciliteren. Ook hier gelden de principes van de Fair Practice Code als kader en wordt aangehaakt bij de eerder verschenen rapportage over noodsteun in de culturele en creatieve keten.

Sjoerd Feitsma

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief