Actueel / 17 november 2021

Succesvol Platform ACCT event zet duurzaam PPO centraal

Het jaarlijkse Platform ACCT event stond op donderdag 4 november in het teken van www.werktuigppo.nl, dé tool voor cofinanciering van cursus, opleiding of coaching voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Tijdens het event in de NDSM Loods in Amsterdam-Noord zijn stappen gezet in verduurzaming en toekomstbestendig maken van permanente professionele ontwikkeling, met als doel de cofinanciering tot in lengte van jaren te laten bestaan.

De stand van zaken in de culturele en creatieve arbeidsmarkt
Dagvoorzitter Kim Coppes zet er na een welkomstwoord vaart achter met een rondje langs de aanwezigen. Hoe gaat het met iedereen qua financiën en creativiteit? De aanwezigen zien de toekomst zonnig tegemoet, maar er heerst wel nog grote onzekerheid over de nasleep van de coronacrisis. Vanuit de zaal klinkt de roep aan het kabinet om flexibel in te spelen op behoeften van de sector en het gegeven dat noodsteun aan de sector vooralsnog nodig zal blijven. Een muziekprofessional in het publiek geeft aan dat na elke persconferentie de creativiteit een knauw krijgt en dat er met name onder zelfstandigen veel onzekerheid heerst. Maar zicht op volledige heropening en oplossingsgericht denken voeren uiteindelijk de boventoon bij de aanwezigen.

PPO biedt urgente steun aan creatieve professionals
Directeur van Platform ACCT Sjoerd Feitsma opende het plenaire programma met het voorstellen van drie projecten waar Platform ACCT aan werkt: Leve het Geven (met voordekunst, Cinecrowd en Prins Bernhard Cultuurfonds), de Fair Practice Code (met Kunsten ‘92) en het HR-platform DigiPACCT. Met demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven ging dagvoorzitter Kim Coppes in gesprek over de toekomst van Permanente Professionele Ontwikkeling. De minister benadrukte dat werktuigPPO een succesvol en essentieel middel is gebleken, zeker ook in de coronacrisis. De cijfers geven aan dat veel creatieve professionals toch graag binnen de sector willen blijven, het percentage aanvragen voor omscholing is gedaald van 10 naar 6 procent.

Mijlpaal: tienduizendste aanvrager werktuigPPO
Op 8 oktober 2020 lanceerde minister van Engelshoven zelf officieel de uitvoering van werktuigPPO: in een jaar tijd dienden ruim tienduizend werkenden in de culturele en creatieve sector een aanvraag in voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling. Tijdens het event in de NDSM Loods ontving kunstenaar David Jablonowski als tienduizendste aanvrager een cheque met 2.000 euro ontwikkeltegoed.

Routekaart naar een duurzaam PPO
Na het plenaire programma volgde een deelsessie over Duurzaam PPO. Ruim tienduizend aanvragers is een mooie mijlpaal, maar hoe nu verder naar een structureler, breder, collectiever en duurzamere organisatie van professionele ontwikkeling in de sector? Voor deze doorontwikkeling van werktuigPPO naar een blijvend instrument voor professionele ontwikkeling lanceerde de expertgroep Toekomst PPO onder leiding van Martin Verboom, projectleider PPO, een routekaart. Na een toelichting door HR- en verandermanagement specialisten Ella Broekstra en Lille Witsen Elias werd bij de aanwezigen input opgehaald. Met deze feedback gaat de werkgroep verder aan de slag met de uitwerking en implementatie.

Gesprekken met PPO-aanvragers
Parallel aan deze sessie gingen bezoekers in gesprek met verschillende PPO aanvragers, die vertelden over hun ervaringen met het aanvragen van de cofinanciering. Naast ieders persoonlijke ervaringen werd met name ingezoomd op de inhoud van het ontwikkelplan. Waarom maakten ze de keuze voor een bepaalde cursus of opleiding? Wat was de achterliggende motivatie om bijvoorbeeld te verbreden? Heeft het gebracht wat men had verwacht of gehoopt? We sloten de dag af met een gezellige netwerkborrel, waarbij volop gelegenheid was om met elkaar na te praten.

Fotografie: Michael Floor

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief