Actueel / 23 september 2022

Subsidie voor Programma Duurzame inzetbaarheid (MDIEU) toegekend!

Platform ACCT heeft MDIEU-subsidie gekregen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid binnen een deel van de culturele en creatieve sector. MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden en is een tijdelijke maatwerkregeling die voortkomt uit het pensioenakkoord van 2019 dat is gesloten met sociale partners. Het doel is om zoveel mogelijk mensen gezond hun pensioen te laten bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Sectoren kunnen hier een plan voor indienen en er subsidie voor krijgen om het uit te voeren. De MDIEU-aanvraag is namens de deelsectoren poppodia en festivals, orkesten en nationale opera & ballet ingediend. De subsidie is toegekend voor de uitvoering tot 1 augustus 2024. Voor de coördinatie en deel van de uitvoering is CAOP ingeschakeld.

Voortraject
In 2021 zijn sectoranalyses uitgevoerd samen met CAOP, betaald vanuit SZW-subsidie. Voor vijf deelsectoren (musea, podiumkunsten, ­nationale opera & ballet, orkesten en poppodia) zijn analyses uitgevoerd onder regie van Platform ACCT. Kunsteducatie, bibliotheken en de publieke omroep hebben een eigen traject gevolgd.

Eind 2021 zijn we gestart met het opstellen van een vervolg-activiteitenplan voor meerdere deelsectoren om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen. In april is in opdracht van sociale partners van de orkesten-sector, pop-sector en de Nationale Opera en Ballet bij het Ministerie van SZW een ‘MDIEU-subsidie’ aangevraagd, waarmee de geconstateerde gemeenschappelijke urgenties (o.a. professionaliseren HR-keten, investeren in leven lang ontwikkelen en een regeling voor vervroegd uittreden) aangepakt kunnen worden. In september 2022 is subsidie toegekend voor de uitvoering tot 1 augustus 2024.

Uitvoering programma
De komende twee jaar zal het programma worden gerealiseerd samen met de partners (Kunstenbond, FNV Cultuur & Media, Platform Freelance Musici, VNPF, VvNO, NO&B, SFPK/ODN, Platform ACCT (incl. Werktuig PPO). De coördinatie en een deel van de uitvoering ligt bij CAOP.

Het programma bestaat uit een viertal hoofdlijnen:

  1. Infrastructuur duurzame inzetbaarheid
  2. Belastend werk
  3. Versterken HR functie
  4. Goed werkgevers- & opdrachtgeverschap.

Daarnaast wordt voor de betrokken sectoren een Regeling Vervroegd Uittreden opgezet en uitgevoerd. Voor alle activiteiten geldt dat deze dus gecofinancierd worden door het Ministerie van SZW.

Loopbaan APK’s
De eerste manifestatie van het programma zijn de zogenaamde loopbaan APK’s die worden aangeboden aan werkenden van de deelnemende organisaties. Vanaf 1 september zijn deze APK’s beschikbaar. Zie: www.loopbaanapkcultuur.nl.

In onze nieuwsbrieven zullen we de komende tijd meer informatie delen over de verschillende deelprojecten, waarbij we telkens een van de hoofdlijnen uitlichten.

Beeld: Maick Maciel via Unsplash

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief