Actueel / 7 juli 2021

Platform ACCT aangesloten bij Voices of Culture

Voices of Culture: status and working conditions for artists, cultural and creative professionals

Platform ACCT heeft zich onlangs aangesloten bij "Voices of Culture”, een Europese dialoog over arbeidsomstandigheden georganiseerd door het Goethe Instituut Brussel voor de Europese Commissie. Aan de hand van brainstormsessies, bijgewoond door betrokkenen uit het culturele en creatieve veld, is gewerkt aan een rapport. Dit rapport vraagt, in het kort, om een alomvattende EU-actie ter verbetering en bescherming van de arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sector.

Het laatste officiële document namens de Europese instellingen over de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en werknemers in de culturele en creatieve sector is de resolutie van het Europees Parlement van 2007 over de sociale status van kunstenaars. Hoog tijd dus voor een update. De arbeidsomstandigheden van kunstenaars en werknemers in de culturele en creatieve sector zijn sindsdien immers niet verbeterd, terwijl de economische, sociale en politieke realiteit waarin zij werken juist uitdagender is geworden.

In het meest recente UNESCO-rapport over cultuur en arbeidsomstandigheden voor kunstenaars (november 2019) staat: "Er moeten nieuwe beleidsoplossingen worden gevonden om [...] opkomende uitdagingen aan te pakken voor de status van kunstenaars, voor hun rechten om te creëren zonder censuur of intimidatie. Hun recht op ondersteuning, verspreiding en beloning van artistiek werk. Hun recht op vrijheid van beweging en vereniging. Op hun recht op sociale bescherming en op het recht van burgers om deel te nemen aan het culturele leven van hun keuze.” Volgens de deelnemers van Voices of Culture is hoog tijd dat de EU voorbeeld neemt aan dit UNESCO-rapport en toewerkt naar een nieuwe, holistische, benadering voor het bepalen van de sociale en economische positie van kunstenaars en werknemers in de culturele sector.

Meer informatie over Voices of Culture vind je op hun website. Het rapport is hieronder beschikbaar in de Downloads.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief