Actueel / 1 juni 2020

Op weg naar een droge zomer | column Erik Akkermans

Op weg naar een droge zomer

Column Erik Akkermans | interim voorzitter Platform ACCT

Nog een aantal weken van hard werken en nog veel teleconferences - waarvan iedereen langzamerhand ook wel een beetje moe wordt - en dan is het zomer en breken vakanties aan. Alweer verwacht het KNMI een extreem droge zomer. Het klimaat volgt de cultuursector: het festivalseizoen is inmiddels al droog gevallen. Het is nog onzeker wat creatieven na de zomer daadwerkelijk tot stand kunnen brengen. De ambities en de talenten zijn er, dat is het probleem niet. Maar de podia, de markt, het publiek?

Platform ACCT probeert intussen zoveel mogelijk bases te leggen voor structurele verbeteringen in de arbeidsmarkt voor de culturele een creatieve sector. Deels relateren we dat aan de coronacrisis, deels ook staat het daar los van.

Het is reëel om te verwachten dat minister van Engelshoven heel binnenkort positief beschikt over subsidie die het mogelijk maakt structureel scholing en professionalisering in de sector vorm te geven. Ook worden allerlei stappen gezet die de positie van zelfstandigen kunnen versterken. Denk aan afspraken over honorering of aan voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Er is heel veel te doen en daarom is het des te fijner dat we onlangs de aanstelling van een directeur voor Platform ACCT bekend konden maken: Sjoerd Feitsma (nu wethouder financiën en cultuur in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018).

Terugkomend op de positie van zelfstandigen: het bestuur van Platform ACCT vreest dat deze groep in de coronacrisis veel meer in de knel komt dan nodig zou zijn. Voor een deel van de zelfstandigen pakken de generieke maatregelen wel positief uit en het kabinet zoekt ook naar beter maatwerk als dat niet het geval is. Maar de vraag is of er voldoende beeld bestaat van de ernst van de situatie en anderzijds: van het grote belang dat onze arbeidsmarkt voor de Nederlandse samenleving betekent. Ook de specifieke maatregelen van minister van Engelshoven zijn natuurlijk zeer welkom. Er is echter al in alle toonaarden duidelijk gemaakt dat ze slechts een deel van de gloeiende plaat bereiken. Op initiatief van Platform ACCT hebben werkgeversorganisaties, Kunstenbond en Creatieve Coalitie overleg gevoerd: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat niet alleen de mensen in loondienst maar ook de zelfstandigen, waar de instellingen normaal zo’n groot beroep op doen, de crisis kunnen doorkomen? Alleen al de bereidheid om dit overleg met elkaar te voeren is een positief signaal van de samenwerking die de culturele en creatieve sector weet te bereiken.

Los van de actuele crisis is de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen toch al een stevig onderwerp voor een breed maatschappelijk debat. Het advies van de commissie Borstlap gaat daar een rol in spelen. Er zal een betere balans moeten komen tussen het vaste dienst verband, flexibele contracten, ZZP-ers met een relatief zwakke positie in de arbeidsmarkt en zelfstandigen die er met overtuiging en een zeker gemak voor hebben gekozen om eigen baas te zijn. Omdat de culturele en creatieve sector zo opvallend veel zelfstandigen kent, legt dit ons de verantwoordelijkheid op om actief dit debat te helpen voeren. En dan is het des te belangrijker om oog te hebben voor de positie van zelfstandigen in de actuele crisis zodat we straks niet praten over een groep die inmiddels van de arbeidsmarkt is verdwenen.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief