Actueel / 14 juli 2020

Nieuw bestuurslid Platform ACCT

Jan Brands heeft per 6 juli 2020 zijn zetel in het bestuur van Platform ACCT namens de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) overgedragen aan Mirjam Terpstra, directeur NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten).

Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie, heeft in de afgelopen periode een zeer actieve inbreng gehad namens de werkgevers in de cultuursector op het arbeidsmarktgebied: in de adviescommissie van de SER (“Passie Gewaardeerd”), in de werkgroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en in de Regiegroep voor de uitvoering van deze agenda. Samen met Caspar de Kiefte en Peter van der Bunder van de Kunstenbond nam hij in dat verband het initiatief tot Platform ACCT, waarvan hij vanaf de start bestuurslid werd.

Nu de organisatie duidelijker vorm krijgt met een nieuwe directeur en professionele communicatie en de minister van OCW positief beschikte op de subsidieaanvraag van 19 miljoen euro voor Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) - waarin Jan Brands een belangrijk aandeel had – vindt hij het een goed moment voor overdracht. Dat stimuleert de betrokkenheid van collega’s binnen de Federatie Cultuur en beëindigt een forse persoonlijke belasting door de combinatie van verantwoordelijkheden voor Cultuurconnectie, FC en de ontwikkeling van Platform ACCT.

Mirjam Terpstra over haar aantreden: "Als afgevaardigde van de Federatie Cultuur wil ik me hardmaken voor een gezonde en faire cultuursector, zowel voor werknemers als freelancers. Het belangrijkste aandachtspunt daar bij is voor mij het faciliteren van een bestendige loopbaan in de culturele sector door zowel de duurzame inzetbaarheid te vergroten als het verdienvermogen te versterken."

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief