Actueel / 12 september 2022

Meet the team: Katie Schreiber

Graag stellen wij ons team aan jullie voor. Dit keer: Katie Schreiber.

Wie ben je en wat ga je doen voor Platform ACCT?
Ik ben Katie Schreiber en komend jaar mag ik voor Platform ACCT aan de slag, onder andere als projectleider voor het programma ‘Arbeidsmarktimpuls’. Ik ben nieuw bij Platform ACCT, maar toch ook weer niet. Tot 1 september van dit jaar werkte ik als beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW, vooral op dossiers rond de arbeidsmarkt en cultureel ondernemerschap. En ook als contactpersoon voor Platform ACCT!

Sinds 1 september 2022 ben ik vanuit het ministerie gedetacheerd aan Platform ACCT. Dat is voor mij persoonlijk een mooie stap uit ‘de ivoren toren’. Ik wil al lang meer aan de slag met bedrijfsvoering in de publieke sector. Vanuit het ministerie stuur je vooral op doelen, via subsidies of via kaders in regelgeving. Maar de laatste jaren heb ik veel samengewerkt met het veld. Belangrijk, en leuk bovendien! Maar ik wil meer praktijkervaring opdoen. Het gaat mij dan om het hele pakket: intrinsieke motivatie, publiek belang, kosten en baten, samenwerking, personeel en good governance. Dat gaat zowel om de invulling van projecten, zoals die van Platform ACCT, als hoe de sector echt werkt aan producties, tentoonstellingen, en erfgoedbeheer. Die interesse grijpt ook terug naar mijn masterstudie in Monterey, California: public administration and non-profit management (oftewel: bestuurskunde voor non-profit organisaties).

Ik ben in de V.S. geboren en getogen, met Nederlandse ouders. Na mijn bachelor verhuisde ik naar Nederland, waar ik na een kort commercieel pad in de publieke sector ben beland. Ik woon in Den Haag met mijn gezin. Dicht bij het strand. Ik werk zowel vanuit kantoor als thuis, iets wat ik een fijne combinatie vind.

Waar ben je nu mee bezig?
Het ministerie van OCW heeft geld gereserveerd om te stimuleren dat flexibel werkenden in de culturele en creatieve sector meer zekerheid kunnen krijgen over hun inkomen. Of ze nou echt zelfstandig zijn of werken in dienstverband. In het team van Platform ACCT maken wij nu een plan voor hoe we die middelen kunnen inzetten in 2022-2024. Het voornaamste daarbij is het bieden van ondersteuning aan werkgevers en werkenden die inderdaad denken dat de flex-behoefte van de sector anders georganiseerd kan en moet worden. Wij willen voorlopers helpen om de beschikbare middelen in te zetten om weerbaarder te worden.

Wij willen dat die ervaringen ook inzetbaar zijn in de rest van de sector. Want er komen namelijk een hoop veranderingen op de sector af: de krapte op de arbeidsmarkt, kostenstijgingen en de nieuwe regelgeving rond flexwerk en zelfstandigheid. En straks ook nog nieuwe subsidiekaders. Platform ACCT wil dat de sector dit soort veranderingen niet passief ondergaat, maar dat ze er juist ook sterker van wordt.

Mijn eerste opgave, samen met het bureau van Platform ACCT, is om te komen tot een concreet plan met het oog op de transities in de arbeidsmarkt en het opzetten van een brede consultatie met het veld om samen te verkennen waar behoefte aan is. Zodat werkgevers beter met dienstverbanden uit de voeten kunnen en langere opdrachten kunnen geven. En zodat zelfstandigen minder afhankelijk worden.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief