Actueel / 22 december 2021

Maak kennis met onze nieuwe voorzitter Irene Asscher-Vonk

Graag stellen we onze nieuwe voorzitter Irene Asscher-Vonk aan je voor. Per 1 februari 2022 treedt Irene aan als voorzitter van Platform ACCT. Zij volgt de huidige voorzitter Erik Akkermans op, die als kwartiermaker al vanaf het begin betrokken was bij het vormgeven van Platform ACCT als vervolg op de Arbeidsmarktagenda.

Wie ben je?
Ik ben Irene Asscher-Vonk. Geboren in Amsterdam in een muzikaal gezin: mijn vader was violist, mijn broer werd later dirigent.
Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben daarna aan de Universiteit van Amsterdam Universitair docent, en aan de Radboud Universiteit Nijmegen hoogleraar arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht geweest. Intussen was ik kroonlid van de SER en lid van de Commissie Gelijke Behandeling. Vanaf 1994 ben ik lid geweest van allerlei Raden van Toezicht (de eerste van het Rijksmuseum) en Raden van Commissarissen. In 2013 werd ik voorzitter van de Museumvereniging, en dat ben ik 2 termijnen van 4 jaar, tot 1 januari 2022, gebleven. Tegenwoordig heb ik een kleine functie bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam als adviseur voor promovendi. Daarnaast coach ik mensen in Raden van Bestuur, Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen – ik gebruik daarbij mijn ervaring van al die jaren.
Thuis is het rustig de laatste jaren. Dat was wel anders: we hadden 4 kinderen die nu allemaal volwassen zijn, en alles bij elkaar zijn er 11 kleinkinderen. Daar is nogal wat aan te doen. Daarnaast speel ik weer (strikt als amateur) viool en ben zo gelukkig vlak bij het Concertgebouw te wonen: daar en in andere concertzalen beleef ik wonderen.

Wat ga je doen voor Platform ACCT?
Voor mij komen met het voorzitterschap van Platform ACCT een aantal voor mij belangrijke zaken bij elkaar: het gaat over cultuur, het gaat over arbeidsverhoudingen, het gaat over samenwerken en overleggen tussen verschillende partijen. Ik hoop dat ik veel zaken die ik geleerd en geoefend heb, op allerlei plekken, kan gebruiken in deze functie.
De taken van een voorzitter zijn veelomvattend en staan niet in steen gebeiteld. Je zit natuurlijk de bestuursvergaderingen voor. Verder probeer je het tot stand komen van een koers en een strategie te bevorderen en let je op de manier waarop dat uitpakt, in concrete projecten bijvoorbeeld. Je draagt bij aan het gezicht van Platform ACCT, en treedt daarmee ook naar buiten. Dat alles doe je in samenwerking en samenspraak met je mede bestuursleden, met de directeur en de mensen van het bureau, maar vooral ook met een open oor en open oog naar het veld.

Waar ben je de komende tijd mee bezig?
Ik zal de komende tijd vooral veel luisteren, om de mensen die bij Platform ACCT betrokken zijn te leren kennen. Ik hoop zo veel mogelijk mensen – als het kan live – te ontmoeten en van hen te horen. Het wordt ook inwerken om de zaken en projecten waar Platform ACCT mee bezig is te doorgronden. Aan de andere kant zal ik ook meteen gaan DOEN, die voorzitterstaken, en hoop ik al doende te leren.

Fotografie: Rogier Chang

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief