Actueel / 28 april 2022

Ketentafel Archeologie in volle gang

Na een verkennende bijeenkomst in maart, kwam de ketentafel Archeologie op dinsdag 26 april 2022 voor het eerst met een brede vertegenwoordiging bijeen. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de archeologen zelf, kleine zelfstandigen en adviseurs, specialisten, intermediairs en opdrachtgevers/werkgevers. De arbeidsmarkt in de archeologie is behoorlijk complex, toch committeert deze groep zich aan een traject van ongeveer 12 maanden om te komen tot meer transparantie en afspraken over werkvoorwaarden voor archeologen.

De focus ligt op twee thema’s; op de eerste plaats het opstarten van een arbeidsmarktmonitor om een verdieping te krijgen van het inzicht in de knelpunten. Vanuit deze monitor zal aan de tafel worden gewerkt aan richtlijnen of uitgangspunten die aan allen in de sector duidelijk moeten maken wat het betekent als je zegt dat je Fair Practice principes toepast. Een bedrijfstak cao is een eventuele stip op de horizon. In juni komt de groep weer bij elkaar, in de tussentijd gaan de leden met hulp van Platform Acct aan de slag met diverse voorbereidingen en actiepunten.

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma 'Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken' om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector te bevorderen. Onder leiding van programmamanager Noud van de Rhee en programmasecretaris Lydia Jongmans gaan vertegenwoordigers uit verschillende deelsectoren samen letterlijk rond de tafel. Na een start met de popsector en archeologie zijn meer ketentafels in ontwikkeling, zoals voor filmcrew, media, kunsteducatie & amateurkunst, beroepsfotografen, freelance klassieke musici en de ontwerpsector.

Meer over het programma lees je hier.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief