Actueel / 22 juli 2020

Eerste resultaten CJP onderzoek dataverzameling en exploitatie in de culturele sector

CJP voert in het kader van ons thema Verdienvermogen een sectorbreed onderzoek uit naar de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel op het gebied van dataverzameling en data exploitatie. Deze samenwerking op het terrein van publieksinformatie zou de culturele en creatieve sector duurzaam kunnen versterken.

Wat zijn de mogelijkheden voor technologische innovatie in de culturele sector? De manier waarop we omgaan met publieksdata is namelijk bepalend voor een succesvolle marktontwikkeling door de sector zelf.

163 culturele instellingen (waaronder musea, theatergezelschappen, bioscopen en centra voor de kunsten) hebben deelgenomen aan het kwantitatief onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend en delen we graag (zie download onder het bericht). Meer informatie over dit project op onze projectpagina en de CJP Cultuur Inzicht website.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief