Actueel / 10 december 2021

digiPACCT verkent rol HR in diversiteit en inclusie in de sector

Op 7 december jl vond de eerste HR-netwerkbijeenkomst plaats van onze HR-community van digiPACCT. De centrale vraag deze middag: hoe kan de culturele sector in haar rol als werkgever een bijdrage leveren aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer? Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen de culturele en creatieve sector. Op uiteenlopende gebieden zoals publiek, programmering, partners en personeel wordt steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp. Mede als gevolg van de succesvolle introductie van de Code Diversiteit & Inclusie zijn er dan ook binnen de sector al flinke stappen gezet rond deze zogenaamde ‘vier P’s.

Tijdens de kick-off bijeenkomst van de HR-community van digiPACCT eerder dit jaar werd duidelijk dat ook onder werkenden met HR-taken in de sector, het onderwerp diversiteit en inclusie sterk leeft. Een divers personeelsbestand kán namelijk bijdragen aan meer productiviteit, een positief imago en toegang bieden voor (top)talenten en (nieuwe) bezoekers. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. Toch blijkt het in de realiteit lastiger om als werkgever te zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Kortom, de ‘P van Personeel’ leende zich uitstekend voor deze eerste HR-netwerkbijeenkomst die onlangs werd gehouden voor de HR-community van digiPACCT.

Shivan Shazad, SER Diversiteit in bedrijf, hield een plenaire lezing over de Charter Diversiteit. Een manier voor organisaties (ook voor de culturele en creatieve sector!) om serieus werk te maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door het charter te ondertekenen kan een organisatie ondersteuning ontvangen en toegang krijgen tot een breed netwerk, inmiddels bestaande uit meerdan 250 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars. Hiernaast besteedde Shivan aandacht aan het ‘meten van diversiteit en inclusie’ dat onlangs extra aandacht kreeg door de publicatie van het nieuwe Charterdocument ‘Meten is weten’.

Uiteraard mocht de Code Diversiteit & Inclusie zelf niet ontbreken. Sakina Saouti (LKCA, penvoerder van de Code D&I) nam de deelnemers kort mee in de ‘P van personeel’, met specifieke aandacht voor een inclusieve werkomgeving, het werving- en selectiebeleid en de Scan D&I (klik om de scan te starten). Ter afsluiting stond Sakina kort stil bij de uitkomsten van de eerder gehouden enquete onder werkenden met HR-taken in hun functiepakket. Deze uitvraag zal deels fungeren als basis voor een inhoudelijk vervolgprogramma voor HR’ers in de culturele en creatieve sector.

Tijdens de HR-netwerkbijeenkomst, die helaas door de coronamaatregelen online moest worden gehouden, konden de deelnemers ook met elkaar in gesprek. Dat sluit ook aan bij de doelstelling van digiPACCT, namelijk het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent diverse HR-gerelelateerde onderwerpen. In verschillende breakout-rooms, die voortreffelijk werden begeleid door werkenden uit de sector zelf, werden uiteenlopende onderwerpen besproken. Daarbij viel op dat de focus vooral lag op het verankeren van diversiteits- en inclusiebeleid in de organisatie. Hoe krijgen ‘we’ leidinggevenden en andere collega’s mee in het beleid van de organisatie? Speciale dank voor het begeleiden van deze deelsessies gaat uit naar Halima Özen (Bibliotheek Midden-Brabant), Arjan Geertsma (De Melkweg), Martin van Engel (Van Gogh Museum) en Julia van Haaster & Maaike Verhoeven (ProBiblio).

De middag werd afgesloten met een inspirerende bijdrage door Corine van Dun. Zij is trans-ambassadeur en ex-voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Corine merkte op dat werkgevers zich niet altijd bewust van de problematiek die LHBTI+ op het werk ervaren, omdat de groep nagenoeg onzichtbaar is en daardoor al snel over het hoofd wordt gezien. Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen kwame knelpunten, valkuilen en aanbevelingen aan bod rond het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen zich - ongeacht de seksuele geaardheid en/of genderidentiteit- veilig, welkom en op zijn plaats voelt. Zowel werknemers als werkgevers hebben daar baat bij.

We kijken terug op een geslaagde middag waarop de deelnemers hopelijk veel kennis en inspiratie hebben kunnen opdoen. Het thema diversiteit en inclusie zal ook in 2022 hoog op de prioriteitenlijst blijven staan voor digiPACCT.

Ben je werkzaam in de culturele en creatieve sector en heb je HR-taken in je functiepakket? Meld je aan bij de HR-community en wissel kennis en ervaring uit met collega’s uit de sector!

Fotografie: Joost Klapmuts

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief