Actueel / 9 september 2022

AVG proof werken met publieksdata

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): we hebben er in de culturele en creatieve sector dagelijks mee te maken. Om de privacy van je publiek te garanderen, moet je rekening houden met de regelgeving. Wat mag wel? En wat juist niet? Hoe richt je jouw systemen en processen op de juiste manier in?

Het is een complex onderwerp, dus een kort en eensluidend antwoord op dit soort vragen is helaas niet te geven. De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata, waarbij Platform ACCT sinds vorig jaar is aangesloten, heeft een naslagwerk laten samenstellen waarin de belangrijkste aspecten over dit onderwerp aan bod komen, specifiek gericht op de culturele sector. Dit naslagwerk - ‘Publieksdata & de AVG’ - bevat ook een praktisch stappenplan.

‘Publieksdata & de AVG’ is weliswaar een omvangrijk document, maar het beoogt niet volledig te zijn en alle vragen die in de sector leven te beantwoorden. Bovendien is het onderwerp AVG erg dynamisch. In de toekomst zal een update volgen waarin nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt. Daarin nemen we ook de eventuele op- en aanmerkingen of vragen vanuit het veld mee.

Naast het uitgebreide naslagwerk is een document opgesteld voor steden en regio’s die werken met het Culturele Doelgroepenmodel dat is ontwikkeld door Rotterdam Festivals. Dit model segmenteert het publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Om het Culturele Doelgroepenmodel op de juiste manier toe te passen, is het belangrijk om te weten hoe je dit AVG-proof aanpakt. Beide documenten zijn beschikbaar als download onderaan deze pagina.

Over de Taskforce Samenwerking Publieksdata
Cineville, CJP, Kunsten ‘92, Platform ACCT, Rotterdam Festivals en Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) vormen de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata onder leiding van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Het samenwerkingsverband wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Meer informatie
www.publieksdata.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief