Actueel / 12 augustus 2020

Akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

Na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond is er een mooie mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke CAO najaar 2020 een feit zal zijn.

Met het samengaan van de twee grootste CAO’s in de sector cultuur is een grote stap gezet naar één CAO voor de cultuursector; dit was een aanbeveling van de SER en één van de speerpunten uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Een gezamenlijke CAO bevordert de samenwerking tussen culturele branches, een horizontale loopbaan door de cultuursector, de vereenvoudiging van HR en gelijkheid tussen medewerkers in multidisciplinaire organisaties. Al meerdere branches hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in aansluiting.

Aan de kant van kunsteducatie werd in december 2019 al een akkoord bereikt over afspraken die ingaan wanneer er een gezamenlijke CAO gerealiseerd is. Begin juli 2020 bereikten ook sociaal partners van de bibliotheekzijde een akkoord. Zij hebben nog een kleine aanpassing gemaakt ten aanzien van de zondagstoeslag. De cao zal aan kunsteducatiezijde beperkte terugwerkende kracht krijgen. De huidige ‘tussen-CAO Kunsteducatie’ blijft gelden totdat de cao-teksten van de nieuwe, gezamenlijke cao gereed zijn.

Bron: website Cultuurconnectie

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief